Rejestracja szkoły podstawowej oraz gimnazjum PO REFORMIE (IX edycja)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami, jakie w sieci szkół przyniosła reforma edukacji, polegającymi na stopniowym wygaszaniu gimnazjów i wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej, część z Państwa Nauczycieli zaangażowana jest w obu rodzajach szkół. Ponieważ prawo do udziału w olimpiadzie mają również uczniowie szkoły podstawowej, pojawiły się z Państwa strony pytania jak rejestrować szkoły i uczniów.

Jeżeli obecnie szkoła figuruje pod jedną nazwą ORAZ POSIADA JEDEN NR REGON ORAZ POZOSTAŁE DANE proszę uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz GIMNAZJUM zgłosić łącznie pod tą obowiązującą nazwą. CZYLI ZGŁASZAJĄ PAŃSTWO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ jeżeli do tej SP dołączyły oddziały gimnazjalne i nie ma to Gimnazjum osobnej nazwy (REGONU i innych danych) to dzieci z tego Gimnazjum dorejestrowujemy do „głównej” Szkoły Podstawowej. 

Baza nr REGON szkół znajduje się na stronie www.wsjo.pl proszę korzystać tylko i wyłącznie z nr znajdujących się w tej bazie. 

Uprzejmie informujemy, że nauczyciele, którzy koordynują olimpiadę zarówno w gimnazjum jak i szkole podstawowej obie szkoły powinni zarejestrować oddzielnie i oddzielnie, zgodnie z typem szkoły zgłosić poszczególnych uczniów. NAJLEPIEJ JEDNAK W TAKIM WYPADKU WYZNACZYĆ DWÓCH OSOBNYCH NAUCZYCIELI, JEDNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DRUGIEGO DO GIMNAZJUM.

PONIŻEJ INFORMACJA JAK REJESTROWAĆ UCZNIÓW JEŻELI JEDNAK JEDEN NAUCZYCIEL BĘDZIE REJESTROWAŁ UCZNIÓW DWÓCH PLACÓWEK.

W takiej sytuacji jeden nauczyciel zarejestruje dwie szkoły, pierwszy raz gimnazjum, w którym uczy, jak i oddzielnie, szkołę podstawową, w której uczy, przypisując następnie właściwych uczniów do odpowiedniej, zarejestrowanej przez siebie szkoły.

Nauczyciel, który dokonuje rejestracji będzie musiał rejestrować szkołę podstawową na jednym adresie email i na jednym haśle a drugą szkołę – gimnazjum na osobnym (drugim/innym) adresie mailowym (chodzi o e-mail nauczyciela zgłaszającego, dane szkoły pozostają bez zmian) i na odrębnym haśle (w celu rozróżnienia dwóch szkół). W takim przypadku, dla ułatwienia, proponujemy, aby uczniów z drugiej placówki przekazać innemu nauczycielowi.

Prosimy bardzo uważnie rejestrować uczniów – uczniów podstawówki do zarejestrowanej szkoły podstawowej, a uczniów z gimnazjum do zarejestrowanego gimnazjum. Późniejsze zmiany nie będą możliwe. Podanie nieprawidłowych danych, lub zamienienie uczniów między szkołami (szkołą podstawową a gimnazjum) wiąże się z dyskwalifikacją wszystkich zgłoszonych uczniów.

Regon jest dostępny w naszym spisie (na stronie www.ojag.wsjo.pl) 

Jeżeli szkoły, czy to podstawowej, czy gimnazjum, nie ma w naszym spisie szkół, proszę o wysłanie wiadomości na adres ojag@wsjo.pl podając wszystkie dane szkoły (województwo, powiat, miasto, pełna nazwa szkoły, adres, mail, telefon, fax, kod pocztowy, ewentualnie regon, jeżeli Państwo posiadają). Szkoła zostanie dodana do bazy (w ciągu 96 godzin od zgłoszenia) i będzie możliwa rejestracja.

PROSIMY REJESTROWAĆ SZKOŁY TYLKO I WYŁĄCZNIE Z REGONAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZYM SPISIE. REGON JEST TYLKO NUMEREM, KTÓRY SŁUŻY PROGRAMOWI DO ODSZUKANIA REKORDU Z DANYMI SZKOŁY W BAZIE A TYM SAMYM AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIENIE PÓL Z DANYMI SZKOŁY (ZATEM TRAKTUJEMY REGON JAKO ZWYKŁY NUMER, KTÓRY NALEŻY ODSZUKAĆ W NASZYM SPISIE, KTÓRY OTRZYMALIŚMY OD MEN).