Terminarz

TERMINARZ

IX Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbędzie się w następujących terminach:

Rejestracja szkół oraz uczniów

Rejestracja szkół rozpocznie się
01.09.2018r. od godz. 10.00 i potrwa do 19.09.2018r. do godz. 10.00.

Rejestracja uczniów rozpocznie się
22.09.2018r. od godz. 10.00 i potrwa do 28.09.2018r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły ani uczniów. Rejestracja szkół i uczniów NIE BĘDZIE przedłużana!

Etap I

Dostęp on-line do kart z testem 17.10.2018 od 10:00 (tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę) do 19.10.2018 do 10:00.

Część I etap I –Test językowy, powszechny, w szkołach w formie papierowej.
19.10.2018 od godziny 12:00 do godziny 12:45 pierwszy etap musi być przeprowadzony w tym samym dniu i godzinie w całej Polsce. Test odbywa się w szkole pod opieką nauczyciela/i.

Dostęp on-line do klucza do testu od 19.10.2018 od 22:00 do 25.10.2018 do godziny 10:00.

Wysyłka kart odpowiedzi (papierowych, sprawdzonych przez nauczycieli w szkołach) oraz danych uczniów wraz z protokołem (na formularzu papierowym) za pośrednictwem Poczty Polskiej (NIE MOŻNA WYSYŁAĆ KURIEREM, NIE MOŻNA DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE) najpóźniej dnia 25.10.2018 listem POLECONYM PRIORYTETOWYM ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU (liczy się data stempla pocztowego), na adres podany w protokole.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
05.11.2018 (od godziny 10:00) – 14.11.2018 (do godziny 10:00):
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie,
15.11.2018 (od godziny 10:00) – 24.11.2018 (do godziny 10:00):
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 29.11.2018.

Etap II

Część I etap II – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
03.12.2018 (od godziny 10:00) – 11.12.2018 (do godziny 10:00) :
kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
12.12.2018 (od godziny 10:00) – 20.12.2018 (do godziny 10:00) :
lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części II, etapu II 07.01.2019.

Ogłoszenie tematu pracy projektowej oraz jej założeń 07.01.2019.

Część II etap II – umieszczenie pracy projektowej w systemie od 14.01.2019 od godziny 10:00 do 10.02.2019 do godziny 10:00.

Ogłoszenie wyników – II część, etap II – oraz kwalifikacji do III części – 14.02.2019.

Część III etap II – rozmowa on-line 18.02.2019 do 28.02.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników części III etapu II oraz kwalifikacji do III etapu – 01.03.2019.

 

Etap III

Cześć I etap III– test on-line 04.03.2019 od godziny 10:00 do 07.03.2019 do godziny 10:00

Po części I etapu III nie następuje ogłoszenie wyników.

Część II etap III – rozmowa on-line od 11.03.2019 do 14.03.2019 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II) 18.03.2019.

Wysyłka zaświadczeń dla laureatów i finalistów 18-30.03.2019 na adres szkoły.