FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy udział w konkursie jest płatny?
Udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów jest bezpłatny.

2. Ilu można zgłosić uczniów?
Liczba uczniów, którzy mogą wziąć udział w konkursie jest nieograniczona.

3. W jaki sposób można zgłosić uczniów?
Instrukcja znajduje się na stronie www.ojag.wsjo.pl

4. Gdzie uczniowie powinni rozwiązywać testy podczas I, II i III etapu?
I etap.
Część I – TEST. Uczniowie rozwiązują test w formie papierowej w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów). Nauczyciel po sprawdzeniu testu odsyła go do Organizatora wraz z protokołem.
Część II – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).

II etap.
Część I – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).
Część II – Praca projektowa. Uczniowie przygotowują i wysyłają pracę samodzielnie.
Część III – ROZMOWA PRZEZ SKYPE. Uczniowie rozmawiają przez komunikator Skype z komisją. Rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca. Uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem Internetowym.

III etap.
Część I – TEST ON-LINE. Uczniowie rozwiązują test on-line w szkole pod opieką nauczyciela lub nauczycieli (dotyczy większej liczby uczniów).
Część II – ROZMOWA PRZEZ SKYPE. Uczniowie rozmawiają przez komunikator Skype z komisją. Rozmowa odbywać się może z dowolnego miejsca. Uczeń zobowiązany jest do wybrania miejsca rozmowy z bezproblemowym połączeniem Internetowym.

5. Czy uczniowie otrzymają jakieś dyplomy czy zaświadczenia potwierdzające ich udział w olimpiadzie?
Wszyscy finaliści i laureaci Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów otrzymują dyplom oraz zaświadczenie.
Komitet Główny może także na prośbę uczestnika finału wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w konkursie.

6. Czy jeśli osoba, którą zgłoszę nie może wziąć udziału to czy mogę oddać jej login i hasło innemu uczniowi?
Nie. Login i hasło są nadawane dla poszczególnych uczestników, nie można przekazać loginu i hasła innemu uczniowi bez zgody Komitetu Głównego Olimpiady.
Takie działanie jest niezgodne z regulaminem konkursu. Jeżeli ktoś przekaże swój login innej osobie, obydwie osoby zostaną zdyskwalifikowane.

7. Czy w Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie z I klasy gimnazjum?
Tak. W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych.

8. Co zrobić jeśli nie znam 14-cyfrowego regonu szkoły, ponieważ posługujemy się tylko 9-cyfrowym?
PROSIMY REJESTROWAĆ SZKOŁY TYLKO I WYŁĄCZNIE Z REGONAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZYM SPISIE dostępnym na www.ojag.wsjo.pl. REGON JEST TYLKO NUMEREM, KTÓRY SŁUŻY PROGRAMOWI DO ODSZUKANIA REKORDU Z DANYMI SZKOŁY W BAZIE A TYM SAMYM AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIENIE PÓL Z DANYMI SZKOŁY (ZATEM TRAKTUJEMY REGON JAKO ZWYKŁY NUMER, KTÓRY NALEŻY ODSZUKAĆ W NASZYM SPISIE, KTÓRY OTRZYMALIŚMY OD MEN).