I etap, część II – INSTRUKCJA (IX edycja)

Instrukcja do wydrukowania INSTRUKCJA_IX_OJAG_II_CZESC_I_ETAP

 

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW IX OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW – ETAP I, CZĘŚĆ II

Instrukcję należy wydrukować oraz przekazać wraz z loginem i hasłem każdemu uczniowi. Każdy uczeń musi otrzymać tylko i wyłącznie swój login i hasło. Przekazanie uczniom pełnej listy loginów i haseł, przekazanie uczniowi innego loginu i hasła niż jego, zamienianie się loginami i hasłami jest równoznaczne z dyskwalifikacją całej szkoły bez możliwości odwołania.

Uczniowie rozwiązują test na platformie e-learningowej Moodle. Każdy uczeń otrzyma losowo wybrane kilka pytań na łączną sumę 75 punktów. Na ich rozwiązanie przeznaczone będzie 45 minut. Uczeń będzie widział ubiegający czas. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:
05.11.2018 (od godziny 10:00) – 14.11.2018 (do godziny 10:00):
podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie,
15.11.2018 (od godziny 10:00) – 24.11.2018 (do godziny 10:00):
łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

Na platformie uczeń może rozpocząć rozwiązywanie testu o dowolnej godzinie, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie mieszcząc się w ramach czasowych II etapu. Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

Termin Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów nie będzie przedłużany. Platforma zamknie się automatycznie o godzinie 10:00, więc trzeba mieć na uwadze aby uczeń odpowiednio wcześniej wykonał test. Prosimy także, aby uczniowie nie zostawiali rozwiązywania testu na ostatnie dni.

Do testu uczeń ma tylko jedno podejście. W tym etapie nie ma pytań z odsłuchu. Uczniowie rozwiązują test w szkole pod opieką nauczyciela. Uczniowie rozwiązują test na komputerach stacjonarnych lub laptopach z systemem operacyjnym WINDOWS. Platforma nie obsługuje innych systemów operacyjnych. Uczniowie NIE  mogą rozwiązywać testu na telefonach, tabletach itp. Nie wolno używać opcji kopiuj-wklej ani opcji wstecz, gdyż automatycznie test będzie oznaczony próbą oszustwa. W przypadku problemów technicznych nauczyciele mogą kontaktować się z Administratorem – Panią Agnieszką Kiszewską mailowo lub telefonicznie (Pani Agnieszka Kiszewska jest dostępna pod swoim nr telefonu tylko w godzinach pracy, preferowany kontakt mailowy). 

  • Proszę o dokładne przeczytanie instrukcji.
  • Na rozwiązanie testu przewidziano 45 minut.
  • Do testu można podejść tylko jeden raz.
  • Test należy rozwiązać w terminie
  • Proszę nie korzystać z opcji WSTECZ!
  • Proszę nie korzystać z opcji KOPIUJ-WKLEJ!

Wpisz dokładnie cały adres i wejdź na stronę https://www.e-wsjo.pl/ojag  (proszę uważnie wpisać CAŁY adres strony)

Kliknij „zaloguj się” (w prawym górnym rogu). W miejscu na nazwę użytkownika i hasło wpisz dane, które otrzymałeś od nauczyciela. Po chwili ukaże się strona z nazwą kursu – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – CZĘŚĆ II – ETAP I

Kliknij w nazwę kursu znajdująca się pod napisem „MOJE KURSY” – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów – TEST I

 Kolejno kliknij „Spróbuj teraz rozwiązać quiz”.  System poinformuje o limicie czasowym na rozwiązanie testu (45 minut).

OD TEGO MOMENTU ZACZYNA SIĘ LICZYĆ CZAS. Jeżeli uczeń nie zmieści się w czasie, test nie zostanie zapisany, a szansa na jego rozwiązanie przepadnie. System poinformuje nas: „Ten quiz ma limit czasowy i jest ograniczony do 1 podejścia. Chcesz kontynuować?” PROSZĘ KLIKNĄĆ TAK.

Rozwiąż test.

Aby przejść do następnego pytania kliknij „Następne”. Po lewej stronie możesz monitorować upływający czas. Po ostatnim pytaniu otrzymasz informację o zakończeniu oraz o czasie, w jakim rozwiązałeś test.

Proszę koniecznie kliknąć „ZATWIERDŹ WSZYSTKIE I ZAKOŃCZ”.

Wyświetli się potwierdzenie „Zakończenie podejścia. Jeżeli zakończysz to podejście, nie będziesz mógł zmienić swoich odpowiedzi.”. Po tej czynności test zostanie zapisany, a wynik pojawi się na platformie, gdzie będzie mógł go odczytać Zespół Olimpiady.

PROSZĘ KLIKNĄĆ TAK.

Zostaniesz poinformowany o zakończeniu testu.

Proszę kliknąć WYLOGUJ (w prawym górnym rogu).

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi 29.11.2018.

Wyniki będą dostępne tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę. Zespół OJAG nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.

Wszelkie aktualne wiadomości oraz informacje znajdują się na stronie www.ojag.wsjo.pl

 

 

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego

Biuro Komitetu Głównego IX Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

E-mail: ojag@wsjo.pl