Formularz RODO

Poniżej zamieszczamy formularz zgody rodziców na udział dziecka w olimpiadzie i przekazanie danych. Proszę przekazać rodzicom z prośbą o wypełnienie, podpisanie i zwrot do Państwa. Proszę te formularze przechowywać, będą one świadczyły o zgodzie rodziców. Po I części I etapu  NALEŻY PRZESŁAĆ JE  do nas wraz z kartami odpowiedzi, które uzyskają wymaganą liczbę punktów. PROSIMY O WYSŁANIE WSZYSTKICH ZGÓD A NIE TYLKO TYCH DZIECI, KTÓRE UZYSKAŁY WYMAGANĄ LICZBĘ PUNKTÓW.

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów RODO