ETAP III CZĘŚĆ I – test on-line (IX edycja)

Część pierwsza III etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do tego etapu powinni rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Instrukcja oraz dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane na stronie www.ojag.wsjo.pl