ETAP II CZEŚĆ II – zasady przygotowania filmu (IX edycja)

II etap, część II Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów zawiera zadanie indywidualne jakim jest zarejestrowanie w postaci pliku wideo wypowiedzi ustnej.
Poniżej przedstawiamy Państwu zasady, którymi należy kierować się w przygotowaniu filmu:

Co będzie oceniane?
Przedmiotem oceny będą:
• poprawność gramatyczna wypowiedzi w języku angielskim
• słownictwo, jego zasób i adekwatność do prezentowanego tematu, poprawność użycia
• fonetyka, poprawność akcentowania, poprawność wymowy, intonacja
• płynność wypowiedzi (pauzowanie)
• zgodność wypowiedzi z zadanym tematem (wypowiedzi całkowicie mijające się z zadanym tematem będą podstawą do dyskwalifikacji)
• czytelność nagrania – zarejestrowana wypowiedź w warstwie mówionej musi być wyraźna i czytelna, filmy, w których wypowiedź będzie zbyt cicha, zagłuszana hałasami z zewnątrz czy niemożliwa do zrozumienia nie będą oceniane

Co nie będzie oceniane?
Przedmiotem oceny nie będą:
• jakość nagrania (nie trzeba nagrywać profesjonalnym sprzętem w jakości HD, wystarczy nagranie telefonem komórkowym, liczy się wypowiedź i możliwość oceny wypowiedzi ustnej a nie technika, w jakiej zostanie przygotowana)
• oprawa artystyczna – aby zapewnić równe szanse, oprawa artystyczna nie będzie punktowana, proszę jednak pamiętać o elementarnej estetyce nagrania.

Jakie warunki dodatkowe należy spełnić?
• Wypowiedź musi być całkowicie w języku angielskim.
• Film nie może być montowany, wypowiedź musi być zarejestrowana jednym ciągiem bez cięć, poprawek i montażu, wypowiedź ma być spontaniczna; wszelkie manipulacje montażowe dyskwalifikują film do oceny.
• Uczestnik musi być cały czas widoczny w kadrze tak by widzieć całą jego twarz przez całą długość nagrania.
• Wypowiedź musi być wygłoszona, nie może być czytana. Próba odczytywania wypowiedzi z kartek lub materiałów umieszczonych za kamerą będzie dyskwalifikować film. Fakt odczytywania jest bardzo wyraźnie widoczny w płynności i spontaniczności wypowiedzi, prosimy więc o unikanie takich pokus.

Temat zadania i szczegółowe warunki
• Oceniany film rejestrujący wypowiedź powinien trwać nie mniej niż 3 minuty, nie więcej niż 5 minut. Filmy nie spełniające tego warunku, nie będą oceniane. Wszystkie filmy krótsze niż równe 3 minuty i dłuższe niż 5 minut będą dyskwalifikowane.
• Wypowiedź musi być w całości w języku angielskim.
• Oceniany film musi być zamieszczony i udostępniony zgodnie z instrukcją dostępną na stronie www.ojag.wsjo.pl – każda inna forma publikacji skutkuje nieocenieniem filmu.