ETAP II CZEŚĆ II – instrukcja do wysyłania filmu (IX edycja)

INSTRUKCJA DO PRZESYŁANIA FILMÓW
II CZĘŚĆ II ETAPU OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Część II etap II- przygotowanie, nagranie oraz umieszczenie filmu w systemie.

Pamiętajcie, że nie strona artystyczna filmu będzie tu przedmiotem oceny. Film możecie nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.

WAŻNE – W tej edycji Olimpiady zdecydowaliśmy się na to, aby Wasza praca została przesłana do nas w formie filmu, ponieważ chcemy usłyszeć jak mówicie. Językiem prezentacji jest oczywiście język angielski i właśnie poprawność języka, zasób słownictwa, pewność wypowiedzi będą głównym przedmiotem oceny jury.
Tak, więc zachęcamy byście z otwartą głową pomyśleli co i jak chcecie nam zaprezentować.

Film należy zamieścić w serwisie YouTube.
Link do zamieszczonego filmu z serwisu YouTube należy zgłosić na stronie rejestracja.ojag.wsjo.pl/filmy
w terminie od 14.01.2019 od godziny 10:00 do 10.02.2019 do godziny 10:00.

Filmy nie zgłoszone w powyższym linku, a tylko umieszczone na YouTube nie będą brane pod uwagę, filmy zgłoszone mailowo nie będą brane pod uwagę!

Film musi mieć ustawiony status Publiczny, Niepubliczy lub Prywatny. W trzecim wypadku należy go udostępnić (udostępnić wg instrukcji a nie wysyłać mailem) użytkownikowi: ojag.wsjo@gmail.com (proszę zwrócić uwagę i dokładnie wpisać podany adres mailowy, nie udostępniać np. adresowi ojag@wsjo.pl lub innemu)

Film można zgłosić tylko jeden raz.

Po zgłoszeniu nie będzie można już go zmienić.

Film musi pozostać aktywny w serwisie YouTube do dnia – 30.05.2019 do godziny 23:59.

PLIK Z FILMEM NAZWAĆ: imię i nazwisko ucznia

Logowanie do rejestracja.ojag.wsjo.pl/filmy przebiega za pomocą loginu i hasła, które zostało nadane UCZNIOWI do rozwiązywania testów na platformie e-learningowej, które dostał od nauczyciela.

Uczeń samodzielnie dodaje film do systemu.
Dostęp do loginów i haseł ma tylko nauczyciel zgłaszający szkołę do Olimpiady.

Proszę pamiętać, że dodawanie filmu na YT, trwa od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od łącza, którym Państwo dysponują. Proszę nie umieszczać filmów na ostatnią chwilę, gdyż termin umieszczania linków w systemie po dodaniu go na YT nie będzie przedłużany.