ETAP I, CZĘŚĆ I – protokół (IX edycja)

KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, ALE TYLKO TYCH, którzy uzyskali 40 punktów i więcej (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TESTÓW) pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAG wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru.

Protokół 2018-2019 IX