Udział laureatów z lat ubiegłych (IX edycja)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zapisie regulaminowym Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, kierując się zapisami innych, działających dłużej olimpiad przedmiotowych uczyniono zastrzeżenie, że laureaci olimpiady nie mają możliwości brania udziału w kolejnej edycji.

Zapis taki wynika z dwóch przesłanek.
Pierwsza dotyczy nabytych uprawnień. Laureaci i finaliści olimpiad dla gimnazjalistów uzyskują uprawnienia w systemie egzaminacyjnym polegające na możliwości rekrutowania się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej poza kolejnością.

Druga przesłanka dotyczy szans dla innych uczestników. Laureaci olimpiady uzyskując tytuł potwierdzają tym samym wysokie kompetencje językowe. Nie biorąc udziału w kolejnej edycji olimpiady pozwalają tym samym nowym uczestnikom wykazać się swoimi umiejętnościami.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą dokumentacją:

informacja_o_olimpiadach
rozporzadzenie_men_25092014
rozporzadzenie_men_29012002
ustawa_o_systemie_oswiaty