Rejestracja szkoły podstawowej oraz gimnazjum PO REFORMIE (VIII)

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami, jakie w sieci szkół przyniosła reforma edukacji, polegającymi na stopniowym wygaszaniu gimnazjów i wprowadzeniem ośmioletniej szkoły podstawowej, część z Państwa Nauczycieli zaangażowana jest w obu rodzajach szkół. Ponieważ prawo do udziału w olimpiadzie mają również uczniowie szkoły podstawowej, klasy VII pojawiły się z Państwa strony pytania jak rejestrować szkoły i uczniów.

Uprzejmie informujemy, że nauczyciele, którzy koordynują olimpiadę zarówno w gimnazjum jak i szkole podstawowej obie szkoły powinni zarejestrować oddzielnie i oddzielnie, zgodnie z typem szkoły zgłosić poszczególnych uczniów.

W takiej sytuacji jeden nauczyciel zarejestruje dwie szkoły, pierwszy raz gimnazjum, w którym uczy, jak i oddzielnie, szkołę podstawową, w której uczy, przypisując następnie właściwych uczniów do odpowiedniej, zarejestrowanej przez siebie szkoły.

Nauczyciel, który dokonuje rejestracji będzie musiał rejestrować szkołę podstawową na jednym adresie email i na jednym haśle a drugą szkołę – gimnazjum na osobnym (drugim/innym) adresie mailowym (chodzi o e-mail nauczyciela zgłaszającego, dane szkoły pozostają bez zmian) i na odrębnym haśle (w celu rozróżnienia dwóch szkół). W takim przypadku, dla ułatwienia, proponujemy, aby uczniów z drugiej placówki przekazać innemu nauczycielowi.

Prosimy bardzo uważnie rejestrować uczniów – uczniów podstawówki do zarejestrowanej szkoły podstawowej, a uczniów z gimnazjum do zarejestrowanego gimnazjum. Późniejsze zmiany nie będą możliwe. Podanie nieprawidłowych danych, lub zamienienie uczniów między szkołami (szkołą podstawową a gimnazjum) wiąże się z dyskwalifikacją wszystkich zgłoszonych uczniów.

REJESTRACJA DZIECI Z „BYŁEGO / STAREGO” GIMNAZJUM, KTÓRE ZOSTAŁO WCHŁONIĘTE PRZEZ NP SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ,ZESPÓŁ SZKÓŁ, LICEUM ITP.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić dzieci z gimnazjum, rejestrują Państwo szkołę jako „stare/byłe” gimnazjum (np jeżeli teraz istnieje tylko szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi należy te oddziały zarejestrować jako „stare” gimnazjum). Regon jest dostępny w naszym spisie (na stronie http://www.ojag.wsjo.pl/baza-szkol/) UCZEŃ TAKI NADAL JEST UCZNIEM GIMNAZJUM I DOSTANIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY/KLASY GIMNAZJALNEJ A NIE LICEUM CZY PODSTAWOWEJ POMIMO IŻ OBECNIE GIMNAZJUM JUŻ NIE ISTNIEJE. DLATEGO TAKŻE REJESTRACJA MUSI PRZEBIEGAĆ JAKO SZKOŁA – GIMNAZJUM O KTÓREJ W KOLEJNYM KROKU ZOSTANĄ DOPISANE DZIECI/UCZESTNICY GIMNAZJALIŚCI.

Jeżeli szkoły, czy to podstawowej, czy gimnazjum, nie ma w naszym spisie szkół, proszę o wysłanie wiadomości na adres ojag@wsjo.pl podając wszystkie dane szkoły (województwo, powiat, miasto, pełna nazwa szkoły, adres, mail, telefon, fax, kod pocztowy, ewentualnie regon, jeżeli Państwo posiadają). Szkoła zostanie dodana do bazy (w ciągu 72 godzin od zgłoszenia) i będzie możliwa rejestracja.

PROSIMY REJESTROWAĆ SZKOŁY TYLKO I WYŁĄCZNIE Z REGONAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W NASZYM SPISIE. REGON JEST TYLKO NUMEREM, KTÓRY SŁUŻY PROGRAMOWI DO ODSZUKANIA REKORDU Z DANYMI SZKOŁY W BAZIE A TYM SAMYM AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIENIE PÓL Z DANYMI SZKOŁY (ZATEM TRAKTUJEMY REGON JAKO ZWYKŁY NUMER, KTÓRY NALEŻY ODSZUKAĆ W NASZYM SPISIE, KTÓRY OTRZYMALIŚMY OD MEN).