Poziom etapów (VIII)

Poziom poszczególnych etapów VI Olimpiady.
Etap I – poziom B1
Etap II – poziom B2
Etap III – poziom B2 z elementami C1