ETAP II CZĘŚĆ III – ogłoszenie wyników (VIII)

 

Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do etapu III nastąpiło 11 marca 2018.
Wyniki znajdują się na Panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl

Do kolejnego, III etapu zostały zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów.