ETAP II CZĘŚĆ III – rozmowa on-line TEMATY (IX edycja)

Część III etap II – rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

INDYWIDUALNE TERMINY ROZMÓW ZOSTANĄ OGŁOSZONE 15.02.2019 NA STRONIE www.ojag.wsjo.pl

III część II etapu to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby zakwalifikowane.

Rozmowa składać się będzie z kilku pytań:

PUNKTACJA ZA EGZAMIN USTNY
Wiedza z zakresu  pytań ogólnych pierwsze pyt  1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu  pytań ogólnych drugie pyt  1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu kultury 1 – 5 pkt

Gramatyka 1 – 15 pkt
Fonetyka 1 – 15 pkt
Słownictwo 1 – 15 pkt
Płynność 1 – 15 pkt

Podczas części ustnej III części II etapu Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów zostaną zadane trzy pytania:
– jedno z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych. Opublikowane zostaną 01.02.2019
– dwa z zakresu zagadnień ogólnych. Opublikowane zostaną 01.02.2019