ETAP II CZĘŚĆ II – ogłoszenie wyników (VIII)

Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części III, etapu II nastąpiło 26 lutego 2018.
Wyniki znajdują się na Panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl