I etap, część II – INSTRUKCJA (VIII)

Loginy i hasła dla uczniów znajdują się w panelu dla nauczycieli, po zalogowaniu
https://rejestracja.ojag.wsjo.pl

Instrukcja do wydrukowania –INSTRUKCJA_VIII_OJAG_DLA_UCZNIÓW_ETAP_I_CZESC_II