I część, II etap – ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników oraz kwalifikacji do części II, etapu II nastąpiło 23 stycznia 2018.
Wyniki znajdują się na Panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl

 

Część III etap II – rozmowa on-line 05 marca 2018 do 09 marca 2018 zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy. 

INDYWIDUALNE TERMINY ROZMÓW ZOSTANĄ OGŁOSZONE 01 MARCA 2018 NA STRONIE www.ojag.wsjo.pl

SZCZEGÓŁY DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY ON-LINE http://www.ojag.wsjo.pl/ii-etap-czesc-iii-rozmowa/