ETAP III FINAŁ – ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników etapu III nastąpi 05 kwietnia 2018, najpóźniej do godziny 22:00.
Wyniki znajdują się na Panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

Za egzamin pisemny uczeń mógł zdobyć maksymalnie 75 punktów, za egzamin ustny uczeń mógł zdobyć maksymalnie 75 punktów.

Wysyłka zaświadczeń dla laureatów i finalistów 09-13 kwietnia 2018 na adres szkoły.