ETAP III CZĘŚĆ II – terminy rozmów (IX edycja)

Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Brak kamery internetowej jest równoznaczne z dyskwalifikacją, musimy widzieć i słyszeć ucznia.

Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć. Czyli jeżeli uczeń ma wyznaczoną godzinę np. 14:00-15:00, uczeń powinien być gotowy do rozmowy od godziny 13:45 do 15:15. Sama rozmowa będzie trwała od 5 do 10 minut. Utworzonych jest kilka komisji. 

DO II CZĘŚCI III ETAPU NIE SĄ WYMAGANE ZAPISY UCZNIÓW, KOMISJA ZADZWONI DO UCZNIA UŻYWAJĄC NAZWY UŻYTKOWNIKA SKYPE PODANEJ PRZY POPRZEDNIM ETAPIE.

LISTA Z PRZYDZIELONĄ GODZINĄ ROZMOWY ZOSTANIE OPUBLIKOWANA 08.03.2019