ETAP III część II – rozmowa on-line (IX edycja)

Podczas części ustnej III etapu zostaną zadane trzy pytania:

– jedno z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 
– jedno z zakresu znajomości lektury (tytuł zostanie podany). Pytania nie będą wcześniej podane do wiadomości,
– jedno z zakresu zagadnień ogólnych.

Do części ustnej III etapu nie są wymagane zgłoszenia. 

PUNKTACJA ZA EGZAMIN USTNY
Wiedza z zakresu ogólnego 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu lektury 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu kultury 1 – 5 pkt

Gramatyka 1 – 15 pkt
Fonetyka 1 – 15 pkt
Słownictwo 1 – 15 pkt
Płynność 1 – 15 pkt

Część ustna to egzamin przeprowadzany za pomocą komunikatora Skype sprawdzający nie tylko sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie, ale również wygłaszaniu własnych opinii. 

Pytania z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Pytania opublikujemy wkrótce.

 

Pytania z zakresu zagadnień ogólnych.

Pytania opublikujemy wkrótce.