ETAP III część II – rozmowa on-line (VIII)

Podczas części ustnej III etapu zostaną zadane trzy pytania:
– jedno z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pytania znajdują się poniżej.
– jedno z zakresu znajomości lektury – Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. Pytania nie będą wcześniej podane do wiadomości,
– jedno z zakresu zagadnień ogólnych. Pytania opublikujemy wkrótce.

Do części ustnej III etapu nie są wymagane zgłoszenia. Prosimy jednak o informację mailową, jeżeli uczestnik rezygnuje z udziału, na informacje czekamy do 23.03.2018 do godziny 23:59.

PUNKTACJA ZA EGZAMIN USTNY
Wiedza z zakresu ogólnego 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu lektury 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu kultury 1 – 5 pkt

Gramatyka 1 – 15 pkt
Fonetyka 1 – 15 pkt
Słownictwo 1 – 15 pkt
Płynność 1 – 15 pkt

Część ustna to egzamin przeprowadzany za pomocą komunikatora Skype sprawdzający nie tylko sprawność w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie, ale również wygłaszaniu własnych opinii. 

 

Pytania z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

1. Przedstaw informacje o parkach narodowych w USA i zaprezentuj bliżej
ten, który uważasz za najciekawszy.

Talk about national parks in the USA and present in detail the national park which you consider to be the most interesting.

2. Scharakteryzuj system wyborów prezydenckich w USA.

Characterize the presidential election system inthe USA.

3. Omów przyczyny i skutki wojny secesyjnej 1861-1865 w USA.

Talk about causes and results of the American Civil War in 1861 – 1865.

4. Omów wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Podaj przykłady ich upamiętnienia w USA.

Discuss contribution of the famous Poles to the fight for independence of the United States. Give examples of commemorating them in contemporary times.

5. Opowiedz o historii i tradycjach Święta Dziękczynienia.

Talk about the history and traditions of Thanksgiving Day in the USA.

6. Omów wkład Polaków w obronę Wielkiej Brytanii podczas II wojny
światowej.

Discuss contribution of Poles to the fight for independence of Great Britain during Second World War.

7. Skonfrontuj argumenty przeciwników i zwolenników Brexit – po której
ze stron opowiedziałbyś się i dlaczego.

Confront arguments of supporters and opponents of Brexit. Which position would you take?

8. Anglia jako potęga kolonialna w XIX i na początku XX wieku –
scharakteryzuj brytyjski system kolonialny.

Characterize British colonialism in the 19th century and in the beginning of the 20th century.

9. Omów podział administracyjny Anglii.
Describe administrative division of England.

10. Zaprezentuj 3 brytyjskie zespoły rockowe, które Twoim zdaniem
wywarły największy wpływ na muzykę rozrywkową XX wieku. Uzasadnij swój
wybór.

Describe three British rock bands which in your opinion most influenced pop music in the 20th century. Give your reasons.

 

Pytania z zakresu zagadnień ogólnych.

1. Describe the strangest dream you have ever had.

2. Would you like to live abroad? Why yes/not?

3. What’s a healthy diet? Do you follow it?

4. Describe your last Christmas.

5. Compare 2 different means of transport (advantages/disadvantages).

6. Describe your school – what do you like about it/what not?

7. What is your favorite place in Poland?

8. Would you like to be 18 now? Why (not)?

9. What famous person would you like to meet and why?

10. What’s the most important invention in history? Why?

11. What would you do if you won a lottery?

12. What would you do if you could be a star for a day?