ETAP III część II – rozmowa on-line (VIII)

Podczas części ustnej III etapu zostaną zadane trzy pytania:
– jedno z zakresu kultury i obszaru językowego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Pytania opublikujemy wkrótce.
– jedno z zakresu znajomości lektury – Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go. Pytania nie będą wcześniej podane do wiadomości,
– jedno z zakresu zagadnień ogólnych. Pytania opublikujemy wkrótce.

PUNKTACJA ZA EGZAMIN USTNY
Wiedza z zakresu ogólnego 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu lektury 1 – 5 pkt
Wiedza z zakresu kultury 1 – 5 pkt

Gramatyka 1 – 15 pkt
Fonetyka 1 – 15 pkt
Słownictwo 1 – 15 pkt
Płynność 1 – 15 pkt