ETAP III CZĘŚĆ I – test on-line (VIII)

 

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane najpóźniej 16 marca 2018 do godziny 22:00.

Instrukcja będzie znajdowała się w sekcji DOKUMENTY od 12.03.2018 na stronie www.ojag.wsjo.pl

LOGINY I HASŁA będą dostępne po zalogowaniu do panelu dla nauczyciela http://rejestracja.ojag.wsjo.pl/