ETAP II, CZĘŚĆ III – terminy rozmów (IX edycja)

Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.
Brak kamery internetowej jest równoznaczne z dyskwalifikacją, musimy widzieć i słyszeć ucznia.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć. Czyli jeżeli uczeń ma wyznaczoną godzinę np. 14:00-15:00, uczeń powinien być gotowy do rozmowy od godziny 13:45 do 15:15. Sama rozmowa będzie trwała od 5 do 10 minut. Utworzonych jest kilka komisji. 

FAKT WPISU DNIA I GODZINY NA PONIŻSZEJ LIŚCIE NIE OZNACZA IŻ UCZESTNIK PRZESŁAŁ WYMAGANE DANE. NIEPRZESŁANIE DANYCH W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ. KAŻDE ZGŁOSZENIE POTWIERDZAMY MAILOWO W CIĄGU 48 H.

Lista zostanie opublikowana 15.02.2019