ETAP II, CZĘŚĆ III – informacje i ZGŁOSZENIA (IX edycja)

Każdy uczeń zostanie zapisany na wyznaczony przez Komitet Główny dzień oraz godzinę. Szczegółowe dni oraz godziny zostaną opublikowane na stronie www.ojag.wsjo.pl 

Egzamin ustny będzie odbywał się poprzez komunikator Skype. Proszę aby każdy UCZEŃ (nie nauczyciel), który dostał się do III części II etapu powiadomił nas mailowo na adres ojag@wsjo.pl o swojej nazwie użytkownika Skype (zgłoszenia można dokonać ze swojego (ucznia) adresu mailowego, adresu rodzica lub opiekuna prawnego).
W mailu proszę podać: imię i nazwisko,nazwę szkoły wraz z miastem, login z platformy e-learningowej (dostęp do loginów ma nauczyciel prowadzący) na której odbywały się poprzednie etapy OJAG (proszę nie wysyłać hasła) oraz nazwę użytkownika Skype. Prosimy także o podanie swojego numeru telefonu, numer ten będzie potrzebny tylko w przypadku ewentualnych problemów technicznych. Nie będzie wykorzystywany w inny sposób. Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe, ułatwia bezpośredni kontakt. Na każdy mail odpowiemy i potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Brak potwierdzenia oznacza iż mail nie dotarł lub został wysłany na błędny adres. Potwierdzanie trwa maksymalnie 48 godzin.
Na maile czekamy od 14.02.2019 od godziny 10:00 do  16.02.2019 do godziny 10:00..
Niepodanie nazwy użytkownika oraz pozostałych danych w wyznaczonym terminie równa się z dyskwalifikacją uczestnika.

Co to jest nazwa użytkownika Skype’a i jak znaleźć swoją? https://support.skype.com/pl/faq/FA10858/co-to-jest-nazwa-uzytkownika-skype-a-i-jak-znalezc-swoja

W dowolnym czasie przed egzaminem proszę zadzwonić przez Skype do znajomej osoby, aby sprawdzić czy dźwięk oraz obraz (przez kamerkę internetową) przekazu działa.

Komisja Egzaminacyjna w wyznaczonym terminie zadzwoni przez Skype do uczestnika. Prosimy aby uczestnicy nie dzwonili (przez Skype lub telefon) do Komisji, gdyż utrudnia to przeprowadzenie egzaminu innym uczestnikom.
Egzamin ustny będzie trwał około 5-10 minut podczas którego zostaną zadanie trzy pytania.
Do egzaminu proszę być przygotowanym na 15 minut przed i 15 minut po wyznaczonej godzinie. Jest to czas w którym ewentualnie połączenie może się przesunąć.

Jeżeli uczeń nie posiada zainstalowanego Skype prosimy o jego instalację https://support.skype.com/pl/faq/FA79/jak-zainstalowac-skype-a

Uczeń do egzaminu ustnego może podejść w dowolnym miejscu np. w szkole lub w domu.
Przed podejściem do egzaminu proszę okazać Komisji swoją legitymację uczniowską. Brak legitymacji jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

Informujemy, iż w dniach trwania egzaminów ustnych nie będzie można skontaktować się z Organizatorami drogą telefoniczną. Prosimy o kontakt mailowy.