ETAP II, część II – temat pracy projektowej (VIII)

Czy inny oznacza gorszy? Czy w dzisiejszych czasach bycie tolerancyjnym jest w pełni możliwe?

Uczeń przygotowuje wypowiedź na powyższy temat a następnie nagrywa ją w formie filmu i umieszcza go w systemie. Wypowiedź powinna być przygotowana w języku angielskim z dbałością o jej poprawność gramatyczną i leksykalną. Komisja nie ocenia poglądów uczniów a jedynie ich wiedzę językową i umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Film powinien mieć długość od 3 do 5 minut przy czym 3 minuty to minimalna długość nagrania a 5 minut to jego długość maksymalna. Wypowiedź powinna być nagrana jednorazowo, nagranie nie może być montowane.
Poniżej znajdują się pytania – tips, które mogą pomóc w przygotowaniu wypowiedzi, niemniej jednak nie należy się do nich ograniczać ani koncentrować się na nich wszystkich.

What does it mean to be ‘different’?
Is being different the same as being original?
What do disabled and handicapped mean?
What is the difference between these two adjectives?
Do you know anybody who is disabled or handicapped? How are they perceived?
Does being different only mean being disabled?
How are people from abroad different from Polish people e.g. people from Africa or people from India?
How do people from different religion backgrounds differ?
What about sex preferences? Do people from LGBT backgrounds are really different? Different than who?
Do any minorities have the right to express their opinions and views in public?
How are any minorities currently treated in Poland? What problems do they face?
Is it justified to condemn anybody who is different or represents different lifestyle or points of view?