ETAP II, część II – temat pracy projektowej (IX edycja)

Temat pracy zostanie podany 07.01.2019.

Uczeń przygotowuje wypowiedź na powyższy temat a następnie nagrywa ją w formie filmu i umieszcza go w systemie. Wypowiedź powinna być przygotowana w języku angielskim z dbałością o jej poprawność gramatyczną i leksykalną. Komisja nie ocenia poglądów uczniów a jedynie ich wiedzę językową i umiejętność wypowiadania się w języku angielskim. Film powinien mieć długość od 3 do 5 minut przy czym 3 minuty to minimalna długość nagrania a 5 minut to jego długość maksymalna. Wypowiedź powinna być nagrana jednorazowo, nagranie nie może być montowane.
Poniżej znajdują się pytania – tips, które mogą pomóc w przygotowaniu wypowiedzi, niemniej jednak nie należy się do nich ograniczać ani koncentrować się na nich wszystkich.

Pytania zostaną opublikowane 07.01.2019.