ETAP I, CZĘŚĆ I – protokół (VIII)

KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, ALE TYLKO TYCH, którzy uzyskali 40 punktów i więcej (PROSZĘ NIE WYSYŁAĆ TESTÓW) pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAG wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dla Państwa pewności zalecamy wysłanie ich za potwierdzeniem odbioru.

protokol