VIII edycja Olimpiady 2017/2018

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ, DYPLOMÓW ORAZ NAGRÓD JEST W TOKU. PROSZĘ OCZEKIWAĆ NA PRZESYŁKI. SKANY ZAŚWIADCZEŃ ZOSTANĄ WYSŁANE NA ADRES MAILOWY NAUCZYCIELA KOORDYNATORA DNIA 17.04.2018.

 

Szanowni Państwo,
W tym roku przeprowadzona zostanie VIII edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
ZMIANY
W związku ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji, również Olimpiada przejść musi pewne zmiany.
Pierwsza, najbardziej istotna, to poszerzenie grona uczestników Olimpiady o uczniów szkół podstawowych z klas VI i VII. Od tego roku Uczniowie tych klas będą mogli brać udział w prowadzonych przez nas zawodach na takich samych zasadach jak dotychczasowi gimnazjaliści. Oczywiście uczniowie gimnazjów klas II i III również mogą zmierzyć się z językiem angielskim w ramach olimpiady.
Druga zmiana to działania mające przekształcić Olimpiadę Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, w Olimpiadę Języka Angielskiego Juniorów, tym samym zbliżyć ją do Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich, tak by w momencie wygaszenia gimnazjów obie olimpiady mogły ze sobą korelować. Zmienią się więc nieco procedury poszczególnych etapów.
W związku z planowanymi zmianami cały czas prowadzimy prace, które system informatyczny obsługujący Olimpiadę, ma ją dostosować do nowych wymagań, w tym nowej sieci szkół.
Terminarz został ogłoszony, dostępny w menu głównym w zakładce „Terminarz”.