VII edycja Olimpiady 2016/2017

———————————————————————————

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz kwalifikacji do ETAPU III

Uprzejmie informujemy, iż wyniki II ETAPU ORAZ KLASYFIKACJI DO ETAPU III zostały opublikowane dnia 23.03.2017. Wyniki są dostępne na panelu dla nauczycieli rejestrujących http://rejestracja.ojag.wsjo.pl

UWAGA!

Uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów za rozmowę on-line SĄ ZWOLNIENI Z II CZĘŚCI III ETAPU tj. rozmowy on-line i są zobowiązani tylko do rozwiązania testu on-line w podanym terminie.

ETAP III

Cześć I – test on-line 30 marca od godziny 10:00 do 06 kwietnia do godziny 10:00.
Test uczeń musi rozwiązać przed przystąpieniem do rozmowy on-line! Test uczeń rozwiązuje w szkole w terminie wyznaczonym w porozumieniu z nauczycielem koordynującym.

Część II – rozmowy on-line odbędą się DNIA 06 kwietnia 2017 zgodnie z listą imienną z przydzieloną dokładną godziną rozmowy. Lista zostanie opublikowana dnia 28.03.2017.
NAZWA UŻYTKOWNIKA SKYPE JEST JUŻ POTWIERDZONA I NIE TRZEBA JEJ PONOWNIE WYSYŁAĆ ANI ZAPISYWAĆ SIĘ NA EGZAMIN.

Szczegóły http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-i-i-ii/
Lektura http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-lektura/
Pytania http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-pytania/

Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II ) 07 kwietnia 2017.

——————————————————————————–
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I i II CZĘŚCI oraz kwalifikacji do III części

Uprzejmie informujemy, że wyniki II części I etapu są już dostępne na panelu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl (logowanie dostępne dla nauczycieli – koordynatorów szkolnych).

W części I można było zdobyć maksymalnie 75 punktów, w części II – 30 punktów, na łączną sumę 105 punktów. Kwalifikacja do części III, etapu II następowała od 75%, tj. 78 punktów.

Imienna lista osób zakwalifikowanych do części III – rozmowa on line zostanie opublikowana dnia 09.03.2017 najpóźniej do godziny 12:00.
Szczegóły po prawej stronie w menu. —>

———————————————————————————
KONSERWACJA SYSTEMU

UWAGA! Z powodu konserwacji systemu platforma e-learningowa na której są dostępne testy dla uczestników OJAG będzie niedostępna dnia 11.02.2017 (sobota) w godzinach od 09:00 do 12:00.
Dodawanie filmów do systemu będzie dostępne.
———————————————————————————
OGŁOSZENIE WYNIKÓW II część I etap

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wyniki II części I etapu są już dostępne na panelu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl.

Podobnie jak w przypadku wyników I części I etapu dostęp do nich mają nauczyciele, którzy rejestrowali szkołę i uczestników do udziału w OJAG.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami OJAG do II etapu kwalifikowani są uczestnicy, którzy z obu części I etapu uzyskali łącznie przynajmniej 75% punktów (tj. 99 punktów).

Pragniemy także raz jeszcze poinformować Państwa, że ze względu na przerwę świąteczną w dniach 22 grudnia 2016r. do 3 stycznia 2017r. (włącznie) biuro olimpiady jest nieczynne. W terminie tym nie będziemy mieli możliwości odbierania rozmów telefonicznych i odpowiadania na wiadomości e-mail. Na wszelką, przesłaną do nas pocztą tradycyjną lub e-mail, korespondencję odpowiadać będziemy sukcesywnie po 3 stycznia 2017 r.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.

Składamy Państwu serdeczne życzenia pogodnych i spokojnych świąt oraz dobrego rozpoczęcia nadchodzącego roku.

Komitet Organizacyjny OJAG
———————————————————————————-

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Uprzejmie informujemy, że ze względu na przerwę świąteczną w okresie od 22 grudnia 2016 r. (włącznie) do 3 stycznia 2017 r. (włącznie) Biuro Organizacyjne Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów będzie nieczynne. W związku z tym kontakt telefoniczny będzie możliwy dopiero po 3 stycznia 2017 r. Odpowiedzi na korespondencję nadsyłana drogą tradycyjną i e-mail również będą realizowane sukcesywnie po 3 stycznia 2017 r.

———————————————————————————

VII edycja Olimpiady 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym po raz siódmy przeprowadzona zostanie Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Wzorem poprzednich edycji w olimpiadzie mogą brać uczniowie uczący się w szkołach polskiego systemu oświaty a więc zarówno publicznych jak i niepublicznych gimnazjów, uczęszczający do klas I-III.

Każda edycja olimpiady niesie pewne nowości organizacyjne wynikające z postulatów zgłaszanych zarówno przez uczestników jak i nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Wsłuchując się w Państwa głosy, również w tym roku szkolnym dokonane zostały pewne modyfikacje organizacyjne, które mają sprawić, by uczestnicy olimpiady pozostawali z przekonaniem, że konkurować mogli ze sobą na zasadach zdrowej rywalizacji.

Po prawej stronie przedstawiamy Państwu opis poszczególnych etapów olimpiady wraz z terminarzem i zachęcamy do uważnej lektury. W przypadku pojawienia się pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Olimpiady – szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT na górze strony.

Korespondencję e-mail ojag@wsjo.pl staramy się obsługiwać na bieżąco.
Zapraszamy również na stronę: www.ojag.wsjo.pl, gdzie będą znajdowały się wszystkie szczegóły organizacyjne, instrukcje itp.