VII edycja Olimpiady 2016/2017

Szanowni Państwo,

Nagrody oraz dyplomy zostały wysłane dnia 19.06.2017 paczką priorytetową na adres szkoły.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW III ETAPU VII OJAG – FINAŁ

Uprzejmie informujemy, że wyniki III ETAPU VII OJAG zostały ogłoszone (07.04.2017).

Punktacja przedstawiał się następująco:
Część I – test – maksymalnie 75 punktów
Część II – rozmowa – maksymalnie 45 punktów
Suma 120 punktów

Tytuł finalisty otrzymują uczestnicy, którzy w III etapie zdobędą
od 60% do 79% punktów tj. 72-95 punktów
Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy zdobędą
powyżej 80% punktów. 96-120 punktów
Pozostali otrzymują tytuł uczestnika finału.

Uprzejmie informujemy, że zamieszczona poniżej lista zawiera wszystkich LAUREATÓW I FINALISTÓW (nie ma na liście uczestników finału) Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (sortowanie po loginie, nie wg wyników).

Jeśli uczestnik znajduje się na liście oznacza to, że zdobył liczbę punktów odpowiednią do uzyskania tytułu LAUREATA LUB FINALISTY.

Liczba laureatów oraz finalistów nie jest limitowana. Każdy uczestnik, który uzyskał odpowiednią liczbę punktów w III etapie Olimpiady uzyskał tym samym tytuł laureata/finalisty.

Zaświadczenia oraz dyplomy o uzyskaniu tytułu wysyłane będą listem poleconym na adres szkoły danego uczestnika.

Punktacja szczegółowa jest dostępna dla nauczyciela rejestrującego szkołę na panelu OJAG (po zalogowaniu) https://rejestracja.ojag.wsjo.pl od godziny 20:35 dnia 07.04.2017.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji tylko drogą mailową ojag@wsjo.pl.

Prosimy o kontakt tylko i wyłącznie mailowy, telefony będziemy odbierać po przerwie świątecznej tj. od 18.04.2017 (na korespondencję mailową odpowiadamy standardowo)

Laureaci oraz finaliści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (sortowanie listy po loginie, nie wg wyników).

lista_laureatow_i_finalistow

Uprawnienia http://www.ojag.wsjo.pl/uprawnienia-finalistow-i-laureatow/

Zaświadczenia w formie zeskanowanego dokumentu będą wysyłane dnia 11.04 oraz 12.04 na adres mailowy szkoły podany przy rejestracji przez nauczyciela.

Oryginały zaświadczeń będą wysyłane listem poleconym na adres szkoły dnia 12.04.2017.

Dyplomy wraz z nagrodami będą wysyłane na adres szkoły w czerwcu 2017.

———————————————————————————

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU oraz kwalifikacji do ETAPU III

Uprzejmie informujemy, iż wyniki II ETAPU ORAZ KLASYFIKACJI DO ETAPU III zostały opublikowane dnia 23.03.2017. Wyniki są dostępne na panelu dla nauczycieli rejestrujących http://rejestracja.ojag.wsjo.pl
Maksymalna liczba punktów z poszczególnych części II ETAPU: część I- test 75 pkt, część II – film 30 pkt, część III – rozmowa 45 pkt.

UWAGA!

Uczniowie, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów za rozmowę on-line SĄ ZWOLNIENI Z II CZĘŚCI III ETAPU tj. rozmowy on-line i są zobowiązani tylko do rozwiązania testu on-line w podanym terminie.

ETAP III

Cześć I – test on-line 30 marca od godziny 10:00 do 06 kwietnia do godziny 10:00.
Test uczeń musi rozwiązać przed przystąpieniem do rozmowy on-line! Test uczeń rozwiązuje w szkole w terminie wyznaczonym w porozumieniu z nauczycielem koordynującym.

Część II – rozmowy on-line odbędą się DNIA 06 kwietnia 2017 zgodnie z listą imienną z przydzieloną dokładną godziną rozmowy. Lista zostanie opublikowana dnia 28.03.2017.
NAZWA UŻYTKOWNIKA SKYPE JEST JUŻ POTWIERDZONA I NIE TRZEBA JEJ PONOWNIE WYSYŁAĆ ANI ZAPISYWAĆ SIĘ NA EGZAMIN.

Szczegóły http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-i-i-ii/
Lektura http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-lektura/
Pytania http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-pytania/
Lista egzaminacyjna http://www.ojag.wsjo.pl/etap-iii-czesc-ii-lista-egzaminacyjna/

Ogłoszenie wyników III etapu (część I i II ) 07 kwietnia 2017.

——————————————————————————–
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I i II CZĘŚCI oraz kwalifikacji do III części

Uprzejmie informujemy, że wyniki II części I etapu są już dostępne na panelu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl (logowanie dostępne dla nauczycieli – koordynatorów szkolnych).

W części I można było zdobyć maksymalnie 75 punktów, w części II – 30 punktów, na łączną sumę 105 punktów. Kwalifikacja do części III, etapu II następowała od 75%, tj. 78 punktów.

Imienna lista osób zakwalifikowanych do części III – rozmowa on line zostanie opublikowana dnia 09.03.2017 najpóźniej do godziny 12:00.
Szczegóły po prawej stronie w menu. —>

———————————————————————————
KONSERWACJA SYSTEMU

UWAGA! Z powodu konserwacji systemu platforma e-learningowa na której są dostępne testy dla uczestników OJAG będzie niedostępna dnia 11.02.2017 (sobota) w godzinach od 09:00 do 12:00.
Dodawanie filmów do systemu będzie dostępne.
———————————————————————————
OGŁOSZENIE WYNIKÓW II część I etap

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wyniki II części I etapu są już dostępne na panelu http://rejestracja.ojag.wsjo.pl.

Podobnie jak w przypadku wyników I części I etapu dostęp do nich mają nauczyciele, którzy rejestrowali szkołę i uczestników do udziału w OJAG.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zasadami OJAG do II etapu kwalifikowani są uczestnicy, którzy z obu części I etapu uzyskali łącznie przynajmniej 75% punktów (tj. 99 punktów).

Pragniemy także raz jeszcze poinformować Państwa, że ze względu na przerwę świąteczną w dniach 22 grudnia 2016r. do 3 stycznia 2017r. (włącznie) biuro olimpiady jest nieczynne. W terminie tym nie będziemy mieli możliwości odbierania rozmów telefonicznych i odpowiadania na wiadomości e-mail. Na wszelką, przesłaną do nas pocztą tradycyjną lub e-mail, korespondencję odpowiadać będziemy sukcesywnie po 3 stycznia 2017 r.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.

Składamy Państwu serdeczne życzenia pogodnych i spokojnych świąt oraz dobrego rozpoczęcia nadchodzącego roku.

Komitet Organizacyjny OJAG
———————————————————————————-

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Uprzejmie informujemy, że ze względu na przerwę świąteczną w okresie od 22 grudnia 2016 r. (włącznie) do 3 stycznia 2017 r. (włącznie) Biuro Organizacyjne Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów będzie nieczynne. W związku z tym kontakt telefoniczny będzie możliwy dopiero po 3 stycznia 2017 r. Odpowiedzi na korespondencję nadsyłana drogą tradycyjną i e-mail również będą realizowane sukcesywnie po 3 stycznia 2017 r.

———————————————————————————

VII edycja Olimpiady 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym po raz siódmy przeprowadzona zostanie Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Wzorem poprzednich edycji w olimpiadzie mogą brać uczniowie uczący się w szkołach polskiego systemu oświaty a więc zarówno publicznych jak i niepublicznych gimnazjów, uczęszczający do klas I-III.

Każda edycja olimpiady niesie pewne nowości organizacyjne wynikające z postulatów zgłaszanych zarówno przez uczestników jak i nauczycieli oraz rodziców i opiekunów. Wsłuchując się w Państwa głosy, również w tym roku szkolnym dokonane zostały pewne modyfikacje organizacyjne, które mają sprawić, by uczestnicy olimpiady pozostawali z przekonaniem, że konkurować mogli ze sobą na zasadach zdrowej rywalizacji.

Po prawej stronie przedstawiamy Państwu opis poszczególnych etapów olimpiady wraz z terminarzem i zachęcamy do uważnej lektury. W przypadku pojawienia się pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Olimpiady – szczegóły znajdują się w zakładce KONTAKT na górze strony.

Korespondencję e-mail ojag@wsjo.pl staramy się obsługiwać na bieżąco.
Zapraszamy również na stronę: www.ojag.wsjo.pl, gdzie będą znajdowały się wszystkie szczegóły organizacyjne, instrukcje itp.