VI edycja Olimpiady

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego realizować będzie kolejną edycję Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016.

Rejestracja uczestników rozpoczynamy od dnia 14 września 2015 r. (od godziny 10:00) i prowadzić ją będziemy do dnia 06 października 2015 r. (do godziny 10:00)

UWAGA!
Z powodu bardzo dużego zainteresowania VI OJAG decyzją Komitetu Głównego VI Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów rejestracja szkół oraz uczniów do Olimpiady została przedłużona do poniedziałku 12.10.2015 do godziny 10:00.

———————————————————————————-

I etap realizowany będzie on-line w dniach 21.10.2015 – 17.11.2015.

Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 23.11.2015 do godziny 23:59
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

———————————————————————————-

II etap realizowany będzie on-line
I część – TEST on-line – odbędzie się W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA
w dniach 12.01.2016 od godziny 10:00 – 09.02.2016 do godziny 10:00
II część – przesłanie FILMU

w dniach 12.01.2016 od godziny 10:00 – 09.02.2016 do godziny 10:00

oraz III część – ROZMOWA PRZEZ KOMUNIKATOR (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu) 01-04.03.2016. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

———————————————————————————-

III etap realizowany będzie on-line, w dniach 17.03.2016 – 23.03.2016.

———————————————————————————-

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji OJAG.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ojag@wsjo.pl