VIII edycja Olimpiady 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych wszelkie pytania kierowane do Komitetu Głównego Olimpiady, Kierownika, czy Administratora platformy powinny być przesłane e-mailem na adres: ojag@wsjo.pl Na każdy e-mail z pewnością odpowiemy.
KONTAKT TELEFONICZNY jest możliwy tylko i wyłącznie w dniach i godzinach określonych w zakładce „kontakt”.

==============================================
Szanowni Państwo,

W tym roku przeprowadzona zostanie VIII edycja Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

ZMIANY

W związku ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji, również Olimpiada przejść musi pewne zmiany.

Pierwsza, najbardziej istotna, to poszerzenie grona uczestników Olimpiady o uczniów szkół podstawowych z klas VI i VII. Od tego roku Uczniowie tych klas będą mogli brać udział w prowadzonych przez nas zawodach na takich samych zasadach jak dotychczasowi gimnazjaliści. Oczywiście uczniowie gimnazjów klas II i III również mogą zmierzyć się z językiem angielskim w ramach olimpiady.

Druga zmiana to działania mające przekształcić Olimpiadę Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, w Olimpiadę Języka Angielskiego Juniorów, tym samym zbliżyć ją do Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich, tak by w momencie wygaszenia gimnazjów obie olimpiady mogły ze sobą korelować. Zmienią się więc nieco procedury poszczególnych etapów.

W związku z planowanymi zmianami cały czas prowadzimy prace, które system informatyczny obsługujący Olimpiadę, ma ją dostosować do nowych wymagań, w tym nowej sieci szkół.

Terminarz został ogłoszony, dostępny w menu głównym w zakładce „Terminarz”.