VI edycja Olimpiady

UWAGA ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU USTNEGO OJAG

III etap finałowy, realizowany on-line, w terminie 17.03.2016 – 5.04.2016.

UWAGA! Test należy rozwiązać w dniach 17.03-23.03 2016 (W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA)

Egzaminy ustne przeprowadzane będą pomiędzy 30 marca a 5 kwietnia 2016 r. (W DOWOLNYM MIEJSCU)

Dokładne dni oraz godziny egzaminu ustnego dla każdego uczestnika zostaną opublikowane na stronie www.ojag.wsjo.pl do dnia 18 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników III etapu OJAG nastąpi dnia 06 kwietnia 2016 r..

—————————————————

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego realizować będzie kolejną edycję Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów w roku szkolnym 2015/2016.

Rejestracja uczestników rozpoczynamy od dnia 14 września 2015 r. (od godziny 10:00) i prowadzić ją będziemy do dnia 06 października 2015 r. (do godziny 10:00)

UWAGA!
Z powodu bardzo dużego zainteresowania VI OJAG decyzją Komitetu Głównego VI Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów rejestracja szkół oraz uczniów do Olimpiady została przedłużona do poniedziałku 12.10.2015 do godziny 10:00.

———————————————————————————-

I etap realizowany będzie on-line w dniach 21.10.2015 – 17.11.2015.

Ogłoszenie wyników odbędzie się najpóźniej 23.11.2015 do godziny 23:59
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

———————————————————————————
II etap realizowany będzie on-line
I część – TEST on-line – odbędzie się W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA
w dniach 12.01.2016 od godziny 10:00 – 09.02.2016 do godziny 10:00
II część – przesłanie FILMU
w dniach 12.01.2016 od godziny 10:00 – 09.02.2016 do godziny 10:00

oraz III część – ROZMOWA PRZEZ KOMUNIKATOR (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu) 01-04.03.2016.Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

———————————————————————————
UWAGA ZMIANA TERMINÓW EGZAMINU USTNEGO OJAG

III etap finałowy, realizowany on-line, w terminie 17.03.2016 – 5.04.2016.

UWAGA! Test należy rozwiązać w dniach 17.03-23.03 2016 (W SZKOLE POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA)

Egzaminy ustne przeprowadzane będą pomiędzy 30 marca a 5 kwietnia 2016 r. (W DOWOLNYM MIEJSCU)

Dokładne dni oraz godziny egzaminu ustnego dla każdego uczestnika zostaną opublikowane na stronie www.ojag.wsjo.pl do dnia 18 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników III etapu OJAG nastąpi dnia 06 kwietnia 2016 r.
———————————————————————————

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji OJAG.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ojag@wsjo.pl